[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Gerbiler]
[Gnagarfantasten-Gerbilfoder]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Chinchillas

Kort om chinchillas för mer info klicka på knapparna till höger


Latinska namnet: Chinchilla


Släkt med: Viscacha, marsvin, piggsvin


Kommer från: Anderna i Chile, Bolivien, Peru eller Argentina; infördes i Europa främst för deras pälsar.


Bor: Bland träd eller klippskrevor


Lever: I grupper och får därför inte hållas ensamma.


Äter: Hö som bas. Chinchillas måste hålla en strikt diet av hälsoskäl. Små mängder chinchilla-anpassat kraftfoder, torkade eller färska örter och små mängder grönsaker kan ges utöver höet. Frön får bara ges som godis då och då. Eventuellt kan vitamintillskott behövas.


Ålder: Upp till 22 år!


Färg: Den vilda färgen är grå men inom aveln förekommer idag även t.ex. svart, vit eller violet.


Är: Skymnings- och nattaktiva. Burplaceringen behöver väljas därefter. De är väldigt nyfikna och blir tama men gillar inte att man håller fast dem.


Boende: Stor gallerbur, voljär eller hemmabygge funkar bra. Boendet behöver vara stor då chinchillas är väldigt aktiva, se tabell.


Inredning: Intressant inredning med flera gömslen och klättermöjligheter, motionshjul tas gärna emot. Sandband behövs. Dessutom gnagmaterial som grenar och papprullar.

Välkommen till

Gnagarfantasten