[homepage erstellen] [website erstellen] [Gnagarfantasten]
[Gnagarfantasten-Olikasmådjur]
[Gnagarfantasten-Kaniner]
[Gnagarfantasten-Kaninfoder]
[Gnagarfantasten-Kaninbur]
[Gnagarfantasten-Kaninbeteende]
[Gnagarfantasten-Kaninsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Marsvin]
[Gnagarfantasten-Marsvinfoder]
[Gnagarfantasten-Marsvinbur]
[Gnagarfantasten-Marsvinbeteende]
[Gnagarfantasten-Marsvinsjukdomar]
[Gnagarfantasten-Chinchillas]
[Gnagarfantasten-Chinchillafoder]
[Gnagarfantasten-Chinchillabur]
[Gnagarfantasten-Chinchillabeteende]
[Gnagarfantasten-Degus]
[Gnagarfantasten-Degufoder]
[Gnagarfantasten-Degubur]
[Gnagarfantasten-Degubeteende]
[Gnagarfantasten-Deguhopsättning]
[Gnagarfantasten-Degusjukdomar]
[Gnagarfantasten-Hamstrar]
[Gnagarfantasten-Hamsterfoder]
[Gnagarfantasten-Hamsterbur]
[Gnagarfantasten-Hamsterbeteende]
[Gnagarfantasten-Möss]
[Gnagarfantasten-Musfoder]
[Gnagarfantasten-Musbur]
[Gnagarfantasten-Musbeteende]
[Gnagarfantasten-Råttor]
[Gnagarfantasten-Råttfoder]
[Gnagarfantasten-Råttbur]
[Gnagarfantasten-Råttbeteende]
[Gnagarfantasten-Gerbiler]
[Gnagarfantasten-Gerbilfoder]
[Gnagarfantasten-Skaffadjur]
[Gnagarfantasten-Burmatt]
[Gnagarfantasten-Bur]
[Gnagarfantasten-Bur2]
[Gnagarfantasten-Bur3]
[Gnagarfantasten-Inredning]
[Gnagarfantasten-Tallrik]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[]
[]
[Gnagarfantasten-Semhem]
[Gnagarfantasten-Regler]
[Gnagarfantasten-Tips]
[Gnagarfantasten-Ommig]
[Gnagarfantasten-Minadjur]
[Gnagarfantasten-Hastar]
[Gnagarfantasten-Kontakt]
[]
[Gnagarfantasten-Lankar]
[Gnagarfantasten-Gerbilfoder]

Buren

Foder

Beteende

Allt om gnagare och kaniner

  

Gerbilfoder

Basen till gerbilfoder är de fyra sädesslagen råg, vete, havre och korn. Det finns pelletfoder att köpa som innehåller alla fyra. Färdigblandat fröfoder ska man se upp med då det är alldeles för fett att ge som basfoder. Däremot kan man tillsätta frö till basfodret i mindre mängd eller ge som godis.


Grönsaker är en viktig del av gerbilernas kost, inte minst för att förse dem med vitaminer.


Som godis kan man ge frö eller grönsaker. Små bitar av frukt eller grönt, örter eller en ärtflinga fungerar bra. Mindre bra är fröstänger eller drops som innehåller alldeles för mycket socker.


Gerbiltänder växer ständigt och behöver nötas ner. Därför är det viktigt att de alltid har tillgång till gnagmaterial. Bäst lämpad är kvistar av t.ex. äppleträd eller hasselnöt. Gnagstenar får bara ges om gerbilen inte använder de alldeles för mycket. De består av framför allt calcium och för mycket av den är inte bra. Som alternativ finns det y-tong stenar. I bygghandeln får man stora plattor för lite pengar som man kan slå sönder med en hammare.


Gerbiler måste alltid ha tillgång till vatten! Vattnet ska helst bytas varje dag. Använder man en flaska ska den sköljas med varmt vatten med jämna mellanrum för att få bort små alger som börjar bilda sig med tiden. Används en skål ska den sköljas varje dag eftersom det alltid hamnar smuts i den.

  

Välkommen till

Gnagarfantasten